OFICJALNE KLASY WYSTAWOWE KOTÓW RASOWYCH WG REGULAMINU FIFe
KLASA NAZWA KLASY CERTYFIKAT OPIS
1 klasa Supreme Champion (European Champion) BEZ CERTYFIKATU W klasie tej wystawiane są koty po skończeniu certyfikatu Supreme Champion. Nie są one klasyfikowane i certyfikowane. Otrzymują ocenę Honorary Prize (HP)  która jest wyróżnieniem za udział w wystawie.
2 klasa Supreme Premier (European Premier) - KASTRATY BEZ CERTYFIKATU W klasie tej wystawiane są kastraty po skończeniu certyfikatu Supreme Premior. Nie są one klasyfikowane i certyfikowane. Otrzymują ocenę Honorary Prize (HP)  która jest wyróżnieniem za udział w wystawie.
3 klasa Grand International Champion CACS W klasie tej mogą być wystawiane tylko koty które ukończyły certyfikat  Grand International Champion.  Certyfikat na tytuł Supreme Champion.
4 klasa Grand International Premier - KASTRATY CAPS W klasie tej mogą być wystawiane tylko kastraty które ukończyły certyfikat  Grand International Premier.  Certyfikat na tytuł Supreme Premier.
5 klasa International Champion CAGCIB W klasie tej mogą być wystawiane tylko koty które ukończyły certyfikat  International Champion.  Certyfikat na tytuł Grand International Champion.
6 klasa International Premier - KASTRATY CAGPIB W klasie tej mogą być wystawiane tylko kastraty które ukończyły certyfikat  International Premier.  Certyfikat na tytuł Grand International Premier.
7 klasa Champion CACIB W klasie tej mogą być wystawiane tylko koty które ukończyły certyfikat  Champion.  Certyfikat na tytuł International Champion.
8 klasa Premier - KASTRATY CAPIB W klasie tej mogą być wystawiane tylko kastraty które ukończyły certyfikat  Premier.  Certyfikat na tytuł International Premier.
9 klasa Otwarta CAC W klasie tej wystawiane są koty bez ukończonych certyfikatów.  Certyfikat na tytuł Champion.
10 klasa Kastraty CAP W klasie tej wystawiane są kastraty bez ukończonych certyfikatów.  Certyfikat na tytuł Premier.
11 klasa Młodzież (7 - 10 miesięcy) BEZ CERTYFIKATU W klasie tej wystawiane są koty w wieku od 7 do 10 miesięcy. Możliwość otrzymania oceny Ex z klasyfikacją  bez certyfikatu.
12 klasa Kocięta (4 - 7 miesięcy) BEZ CERTYFIKATU W klasie tej wystawiane są kocięta w wieku od 4 do 7 miesięcy. Możliwość otrzymania oceny Ex z klasyfikacją  bez certyfikatu.
13 a klasa Nowicjat BEZ CERTYFIKATU W klasie Nowicjatu wystawiany jest kot, którego rodzice są nieznani, lub kot bez rodowodu. Kot taki może być wystawiony na wystawie międzynarodowej w swoim własnym kraju, w wieku co najmniej 10 miesięcy i po sprawdzeniu przez Krajowego Członka FIFe zgodności z Regulaminem Hodowli i Rejestracji FIFe. Może on być wystawioany w tej klasie tylko raz. Kot jest sprawdzany przez dwóch międzynarodowych sędziów FIFe. Sędzia musi być poinformowany na piśmie, dlaczego kot wystawiany jest w klasie Nowicjatu. Kot musi uzyskać ocenę „Excellent”, (zgodnie ze standardem rasy docelowej dla ras uznanych) lub odpowiednio „l” (zgodnie z proponowanym standardem dla ras nieuznanych), aby umożliwić ponowną rejestrację zgodnie z rasą docelową i móc używać kota z Nowicjatu w programie hodowlanym docelowej rasy. Konieczne są podpisy obu sędziów. Koty o nieznanym pochodzeniu mogą być wpisane do rejestru RIEX pod warunkiem, że dany Członek FIFe zezwolił na taką rejestrację.                          Uwaga!! Dla większości uznanych już ras klasa Nowicjatu jest już niedostępna ! Oznacza to, że mając kota bez rodowodu w typie DRX nie ma możliwości wystawienia go w klasie Nowicjatu! Nie ma możliwości wystawiania go na wystawach FIFe i nie ma możliwości, aby kot otrzymał rodowód.
13 b klasa Klasa kontrolna BEZ CERTYFIKATU Klasa kontrolna stworzona została dla ras, które są w trakcie rozwoju, lub w przypadku których zezwala się na krzyżowania między rasowe, w celach uzgodnionych uprzednio przez Krajowego Członka FIFe. Kot może być wystawiony w klasie kontrolnej tylko na wystawie międzynarodowej w swoim własnym kraju, po ukończeniu co najmniej 3 miesięcy i po sprawdzeniu przez Krajowego Członka FIFe zgodności z Regulaminem Hodowli i Rejestracji FIFe. W klasie kontrolnej koty oceniane są przez dwóch międzynarodowych sędziów FIFe i może to być zrobione przed oficjalnym rozpoczęciem wystawy.
13 c klasa Ustalenie kodu EMS BEZ CERTYFIKATU Ustalenie kodu EMS -  Aby ustalić poprawny kod EMS danego kota, kot może być sprawdzony w klasie ustalenia kodu EMS dla ustalenia koloru lub jakiejkolwiek innej cechy, na prośbę Członka FIFe lub wystawcy. W klasie tej koty oceniane są przez dwóch międzynarodowych sędziów FIFe i może to być zrobione przed oficjalnym rozpoczęciem wystawy. Kot nie otrzymuje oceny na piśmie, kwalifikacji bądź klasyfikacji, a jedynie potwierdzenie pełnego kodu EMS, potwierdzone przez obu sędziów.
14 klasa Kot Domowy BEZ CERTYFIKATU W klasie są wystawiane koty domowe. Kotom ras nieuznanych i kotom domowym przyznawane są lokaty w postaci 1, 2, 3, 4 itd..Koty domowe mogą być nominowane do Best In Show zgodne i z Kategorią HCS lub HCL.                                                                                                                                                    

 

DODATKOWE KLASY WYSTAWOWE, USTALANE PRZEZ ORGANIZATORÓW
15a klasa Gość Wystawy BEZ CERTYFIKATU Klasa poza konkurencją Gość Wystawy nie podlega ocenie sędziowskiej.
15b klasa Hodowlana BEZ CERTYFIKATU Dla kotów w wieku nie niższym niż 10 miesięcy które chcą uzyskać kwalifikację  hodowlaną.
16 klasa Mioty BEZ CERTYFIKATU Klasa miotów -  w klasie tej może wziąć udział miot w którym wystawiane są minimum 3 kociaki z tego samego miotu. Mioty oceniane są w poszczególnych Kategoriach wystawowych. Mioty otrzymują ocenę w postaci zajętej lokaty 1, 2, 3, 4 itd.. Najlepszy miot moze być nominowany do Best In Show wystawy.
17a klasa Weterani BEZ CERTYFIKATU W klasie tej wystawiane są koty w wieku od 7 do 10 lat.
17a klasa Seniorzy BEZ CERTYFIKATU W klasie tej wystawiane są koty które ukończyły 10 lat.

 

WSTĘPNIE UZNANE RASY PRZEZ FIFe

Wystawiane koty należące do rasy wstępnie uznanej przez FIFe otrzymują kwalifikacje i są klasyfikowane, ale nie mogą uczestniczyć w wyższej klasie niż 7 lub 8, nie mogą otrzymać certyfikatu wyższego niż CACIB lub CAPIB. Wystawiany kot wstępnie uznanej rasy po otrzymaniu ostatniego certyfikatu w klasie 7 lub 8 moze być wystawiany poza konkurencją.
UWAGA! Wystawiane koty, które należą do wstępnie uznanej rasy mogą konkurować z kotami uznanych ras i otrzymać tytuł BIV, ale nie mogą być nominowane do finału wystawy NOM BIS.

PRZEJŚCIE KOTA DO WYŻSZEJ KLASY WYSTAWOWEJ

Z chwilą gdy kot otrzyma odpowiednią ilość certyfikatów na dany tytuł, wystawca ma obowiązek wystawić tego kota w odpowiednio wyższej klasie wystawowej. Kot, który uzyskał maksymalną ilość certyfikatów na dany tytuł w jednym kraju, nie może wystąpić w tej samej klasie w tym samym kraju po raz kolejny. Dopóki wystawca nie spęłni wszytskich wymagań koniecznych do uzyskania tytułu, kot może być pokazany jedynie w klasie poza konkurencją w tym samym kraju.

 

Źródło:
Regulamin Ogólny FIFe - aktualizacja 01.01.2013
Regulamin wystawowy FIFe - aktualizacja 01.01.2013
Regulamin Hodowli i Rejestracji Kotów FIFe - aktualizacja 01.01.2013