TYTUŁY WYSTAWOWE I CERTYFIKATY FIFE

Tytuły wystawowe i odpowiadające im skróty oraz wymagany certyfikat:

Tytuł Skrót Certyfikat Uwagi Wymagana ilość i warunki otrzymania na zatwierdzenie tytułu    
        Certyfikat Sędziowie Wystawy Wymagana punktacja Klasyfikacja
Chamipion CH CAC   3 certyfikaty 3 różnych sędziów 3 KRAJOWE LUB MIĘDZYNARODOWE WYSTAWY FIFE min. 93 punkty Ex1
Premier PR CAP kastraty
International
Champion
IC CACIB   3 certyfikaty 3 różnych sędziów 3 MIĘDZYNARODOWE WYSTAWY FIFE w co najmniej 2 różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 2 certyfikaty) min. 95 punktów Ex 1
International
Premier
IP CAPIB kastraty
Grand International
Champion
GIC  CAGCIB   6 certyfikatów
lub 8 certyfikatów
3 różnych sędziów
lub 3 różnych sędziów
6 MIĘDZYNARODOWYCH WYSTAW FIFE w co najmniej 3 różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 4 certyfikaty) lub MIĘDZYNARODOWYCH WYSTAW FIFE w co najmniej 2 różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 7 certyfikatów) min. 96 punktów Ex 1
Grand International
Premier
GIP  CAGPIB kastraty
Supreme Champion SC  CACS   9 certyfikatów
lub 11 certyfikatów
3 różnych sędziów
lub 6 różnych sędziów
9 MIĘDZYNARODOWYCH WYSTAW FIFE w co najmniej 3 różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 7 certyfikatów) lub 11 MIĘDZYNARODOWYCH WYSTAW FIFE w co najmniej 2 różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 10 certyfikatów)  min. 97 punktów Ex 1
European Champion
do 31.12.2008
EC
Supreme Premier SP CAPS kastraty
European Premier
do 31.12.2008
EP
Dodatkowe tytuły oraz zasady ich zdobywania:
Tytuł Skrót  
National Winner NW regulamin konkursu ogłasza co roku FPL na swojej stronie internetowej http://www.felispolonia.eu. Tytuł przyznawany jest na stałe i wpisywany w rodowodzie. Umieszczany jest przed pełnym imieniem kota i przed innymi możliwymi tytułami klasy Champion lub Premier.
Scandinavian Winner SW raz w roku Skandynawia (Norwegia i Szwecja) może zorganizować wystawę zgodnie z zasadami odnoszącymi się do organizowania Światowej Wystawy FIFe. Kot który wygra BIS otrzyma tytuł Scandinavian Winner (SW). Szczegółowy regulamin ogłaszany jest co roku przez organizatora wystawy. Tytuł ten przyznawany jest na stałe i wpisany w rodowodzie. Umieszcza się go przed pełnym imieniem kota i przed innymi możliwymi tytułami klasy Champion lub Premier.
World Winner WW tytuł ten zdobywa kot, który wygra BIS (Best In Show) podczas Wystawy Światowej FIFe. Jest on przyznawany na stałe. Tytuł + rok zdobycia tytułu wpisuje się w rodowodzie kota przed jego pełnym imieniem oraz przed wszystkimi innymi możliwymi tytułami klasy Champion lub Premier.
Junior Winner JW tytuł dostępny jest jedynie na międzynarodowych wystawach oraz tylko do w pełni uznanych ras. Aby uzyskać ten tytuł kot musi wygrać Best In Show (BIS) minimum 5 (pięć) razy w klasach kociąt (klasa 11 - 3 do 6 miesięcy) i/lub klasie młodzieży (klasa 12 - 6 do 10 miesięcy). Tytuł umieszczany jest po pełnym imieniu kota.
Distinguished Merit DM wymagana ilość potomków kota z tytułami IC/IP lub wyższymi lub DM wynosi odpowiednio: minimum 5 dla kotek i minimum 10 dla kocurów. Ważne są tylko tytuły zarejestrowane w FIFe. Tytuł umieszczany jest po pełnym imieniu kota.
Distinguished Show Merit DSM tytuł dostępny jest jedynie na wystawach międzynarodowych i przyznawany tylko kotom raz w pełni uznanych przez FIFe oraz kotom domowym. Kot musi wygrać co najmniej 10 (dziesięć) razy Best In Show (BIS) lub Best In Show Opposite Sex (BOS). Najkrótszy okres zdobywania kwalifikacji wynosi dwa lata i jeden dzień pomiędzy pierwszym a ostatnim (dziesiątym) BIS/BOS. Tytuł ten umieszczany jest po pełnym imieniu kota.
Distinguished Variety Merit DVM tytuł można uzyskać na krajowych i międzynarodowych wystawach, dla wszystkich kotów w odmianach kolorystycznych w pełni uznanych oraz wstępnie uznanych przez FIFe. Aby go uzyskać, kot musi zdobyć tytuł BIV (Best In Variety) co najmniej 10 (dziesięć) razy. Najkrótszy okres do zdobycia kwalifikacji wynosi dwa lata i jeden dzień pomiędzy pierwszym a dziesiątym zdobytym BIV. Tytuł ten umieszczany jest po pełnym imieniu kota.
OCENA WYSTAWOWA:
Punktacja Ocena Skrót UWAGI
min. 61 Excellent Ex na zagranicznych wystawach często zamiast Ex sędziowie wpisują VG
min. 76 Very Good VG na zagranicznych wystawach często ocena VG oznacza ocenę Ex
min. 88 Good G  

Ex1, Ex2, Ex3, Ex4 - klasyfikacja kotów w ramach tej samej klasy wystawowej. Koty są klasyfikowane numerami 1, 2, 3, 4. Nie ma miejsc remisowych.
Ex% - Kot może uzyskać ocenę w ramach której nie uzyskuje certyfikatu, czyli Excellent bez certyfikatu.
UWAGA! Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uzyskanie klasyfikacji Excellent 1 i minimalnej ilości punktów w danej klasie wystawowej.